Vrienden

Sinds de oprichting in 2005 kwamen ruim 2500 hulpvragen binnen. Het Steunpunt voorziet dus zondermeer in een behoefte en nu ‘nut en noodzaak’  bewezen zijn, lijkt het goed eens naar de financiële  toekomst te kijken.  
Het Steunpunt wordt op dit moment gefinancierd uit reservegelden van de AMVV, de Algemene Maatschappij voor Varenden. Die pot raakt leeg en om de continuïteit de komende jaren te waarborgen heeft het bestuur van Stichting Steunpunt Binnenvaart besloten een beroep te doen op  ‘Vrienden van het Steunpunt’. 

Hoe wordt u vriend?
Door jaarlijks een  bedrag over te maken naar de Stichting Steunpunt Binnenvaart. Om iedereen de gelegenheid te geven ‘vriend’ te worden, onderscheiden we:

Kleine vrienden ( bedrag tot 100 euro)
Vrienden
 ( bedrag tussen 100 en 1000 euro)
Grote vrienden
 ( bedrag boven de 1000 euro). 
Maar u mag natuurlijk ook een héle grote vriend of vriendin worden én het staat iedereen uiteraard ook vrij eenmalig een bedrag aan het Steunpunt over te maken op bankrekeningnummer:
  
NL72RABO0136576311 t.n.v. Stichting Steunpunt Binnenvaart
Na aanmelding ontvangt u desgewenst een nota.

Aan giften kunnen uiteraard geen privileges worden ontleend.

Powered by BreezingForms