Steunpunt Binnenvaart organiseert  elk jaar, meestal de laatste vrijdag in  september, in samenwerking met Stichting ABRI een voorlichtingsdag  over ‘stoppen met varen’. Tijdens die besloten bijeenkomst op museumschip René Siegfried in Dordrecht, wordt gesproken over de financiële en fiscale consequenties van pensionering/bedrijfsbeëindiging, maar komen ook veel praktische en sociale zaken aan bod.

‘Stoppen met varen is heel ingrijpend. Of je nu stopt omdat je met pensioen gaat, omdat je kinderen anders naar het internaat moeten, of vanwege ziekte, financiële problemen een sterfgeval of echtscheiding, er komt veel op je af’, zegt Lilian van Hiele van Steunpunt Binnenvaart.  ‘Wat zijn de financiële en fiscale consequenties? Kun je die (vooraf) nog beïnvloeden?  Hoe kun je het bedrijf het beste overdragen aan je kinderen? Wat gebeurt er met eventuele restschulden? Hoeveel geld heb je aan de wal per maand nodig? Kun je beter een huis huren of kopen en hoe bereid je je, ook emotioneel, voor op een heel nieuw leven aan de wal.’

De informatiedag werd in 2019 voor de elfde keer gehouden.  ‘Gemiddeld komen er zo’n dertig mensen. Variërend van mensen die net gestopt zijn, tot zestigers die binnen een paar jaar willen stoppen met varen’, zegt Van Hiele. ‘De reacties zijn altijd erg positief. Niet alleen inhoudelijk, maar vooral ook vanwege de onderlinge contacten en het uitwisselen van persoonlijke ervaringen.’