Bij de hulp aan varenden en het oplossen van alle zaken en problemen zijn inmiddels ruim honderd (!) mensen vanuit instanties/organisaties in en om de binnenvaart betrokken. Binnenvaartboekhouders, (casco)verzekeraars, alle binnenvaartbanken, de binnenvaartorganisaties, samenwerkingsverbanden, advocaten, adviesbureaus, de Belastingdienst, juristen, binnenvaartpredikanten, regionale bureaus voor zelfstandigen, Rivier-/waterpolitie, Rijkswaterstaat, vertegenwoordigers van onderwijs, internaten etc.

Die samenwerking tussen organisaties, bedrijven, overheden, financiële-,  maatschappelijke-  en kerkelijke instanties en dienstverleners is uniek.

De mensen uit dat netwerk komen elk jaar bij elkaar op de (besloten) Ronde Tafelbijeenkomst van Steunpunt Binnenvaart. Daar worden actuele thema’s besproken, maar er is vooral veel ruimte voor uitwisseling van informatie, contact en overleg.

Deelnemen aan die Ronde Tafelbijeenkomst kan alleen op uitnodiging. Mocht u of uw organisatie nog nooit uitgenodigd zijn, maar wilt u graag deelnemen aan deze bijeenkomst, neem dan even contact op met coördinator Jikke van Terwisga-Zwaga ( tel. 0623-304322) of stuur een mail naar:  info@steunpuntbinnenvaart.nl