Bron: WEEKBLAD SCHUTTEVAER

https://www.schuttevaer.nl/nieuws/varend-bestaan/2019/12/12/steunpunt-binnenvaart-stopt/
 
ZWIJNDRECHT 12 DECEMBER 2019

Steunpunt Binnenvaart stopt volgend jaar juli met de eerstelijnshulp aan
varenden. Dat heeft het bestuur van de Stichting Steunpunt AMVV (Algemene
Maatschappij van Varenden) onlangs bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse
Rondetafelbijeenkomst van mensen die bij het steunpuntwerk betrokken zijn.

Geen geld meer voor succesvolle ondersteuning schippers in nood
Lilian van Hiele gaat met pensioen
Door: Patrick Naaraat
‘De pot reservegeld waarmee Steunpunt Binnenvaart het Steunpunt in 2005 is opgericht is bijna leeg en het is, ondanks vele pogingen, helaas niet gelukt structurele financiering te vinden’, zegt bestuursvoorzitter Erik van Toor. ‘Iedereen vindt het Steunpunt nuttig en noodzakelijk, maar vindt vervolgens dat de financiering van dat werk een zaak van de branche zelf is. ‘Om alle kennis en het opgebouwde netwerk te behouden hebben we onlangs dus met de voorzitters van de drie binnenvaartorganisaties, ASV, Koninklijke
BLN-Schuttevaer en CBRB gesproken over een eventuele voortzetting van het
werk en behoud van het opgebouwde netwerk’, zegt Van Toor.
‘Waarbij wat ons betreft wel een voorwaarde is dat iedereen in de binnenvaart er een beroep op kan blijven doen en ook de onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid gewaarborgd blijven. Daar wordt nu over nagedacht en we hopen begin volgend jaar meer te weten.’ Enorme inzet Steunpunt Binnenvaart biedt iedereen in de binnenvaart die daarom vraagt hulp bij ziekte, sterfgevallen, ongevallen en bij allerhande sociaal-maatschappelijke en financiële vragen en problemen. Het werd in 2005 opgericht nadat de overheid de subsidie aan de welzijnsorganisaties in de binnenvaart had beëindigd. ‘De overheid vond destijds dat ook de binnenvaart gewoon een beroep kon doen op sociale diensten aan de wal’, zegt Van Toor. ‘De organisaties wilden het sociaal raadswerk voor de binnenvaart graag behouden, ook omdat het ambulante bestaan van de schipper vaak vraagt om specifieke kennis en een andere benadering. Het toenmalige AMVV-bestuur heeft dat opgepakt met de oprichting van Steunpunt Binnenvaart. Er was toen geld voor een jaar of 10. Dat was ook bekend en dat zijn er, door efficiënt te werken én dankzij de financiële steun van “vrienden” 15 geworden. We hebben in al die jaren héél veel mensen kunnen helpen en dat is in de eerste plaats te danken aan de enorme inzet van Lilian van Hiele.’ Onomkeerbaar Van Toor noemt het besluit van de Stichting Steunpunt AMVV onomkeerbaar. ‘Het is ons niet gelukt voor de komende jaren voldoende geld te vinden. We begrijpen ook wel dat partijen het een zaak van de sector zelf vinden en daar hebben we het nu neergelegd. Ons werk stopt 1 juli en eind 2020 gaan we de stichting opheffen. Dat betekent dat er dus nog voldoende tijd is om alle kennis, ervaring en het opgebouwde netwerk over te dragen. Lilian heeft aangegeven dat graag te willen doen, maar ze zal niet meer voor een eventuele nieuwe organisatie gaan werken. Ze wordt volgend jaar 65 en na 45 jaar in de binnenvaart te hebben gewerkt en de 15 zeer intensieve Steunpuntjaren, lijkt dit haar gelijk een goed moment om te stoppen.’ Schrijnend In de kleine kring van mensen die de Rondetafelbijeenkomst bijwoonden is verontrust gereageerd op het nieuws. Onder hen Henk Schipper, schipper, oprichter van de spitsencoöperatie ELV en eigenaar van bevrachtingskantoor Aquanavis. ‘De aankondiging ermee te stoppen, komt helaas niet omdat alle problemen zijn opgelost, maar omdat de financiële reserves op zijn. ‘Ik vind het schrijnend dat de binnenvaart en de overheden kennelijk niet bij machte zijn om zo’n goed functionerende organisatie, die efficiënt, effectief en doeltreffend werk levert voor mensen die het het hardst nodig hebben, voldoende te ondersteunen. Ik wil hierbij een oproep doen om te kijken wat we hier met elkaar aan kunnen doen.’ Steunpunt Binnenvaart kreeg tot nu toe al bijna 2500 hulpvragen.

Link naar:
Presentatie-Ronde-Tafel-2019-ALLE_HULPVRAGEN.pdf