Een goede boekhouder is goud waard! Hij of zij levert niet alleen de jaarstukken, maar denkt met u mee en weet precies wanneer het tijd wordt om te investeren of gebruik te maken van een speciale subsidieregeling. Een specifieke binnenvaartboekhouder heeft verstand van de markt, kent de vaargebieden en kan vaak ook vergelijken hoe u het met uw schip doet ten opzichte van andere schepen in uw tonnageklasse. Ze kunnen u dus als geen ander adviseren! 

Toch komen we nog vaak binnenvaartondernemers tegen die boekhouding laten doen door een kantoor dat vooral ‘droge’ klanten heeft en maar weinig van binnenvaart weet. Het argument is dan vaak dat hun ouders daar al zaten toen het nog een ‘nat kantoor’ was en/ of dat ze het vervelend vinden bij dat kantoor weg te gaan omdat ze er al zo lang zitten.
Je kunt je serieus afvragen of dat verstandig is. We maken regelmatig mee dat mensen onnodig in (financiële) problemen komen. Er is de laatste jaren veel veranderd. Niet alleen technisch en verzekeringstechnisch, maar ook op financieel en fiscaal gebied. Binnenvaartboekhouders weten precies wat er in de binnenvaart speelt. Ze kennen de mensen bij de binnenvaartbanken, bij de afdeling binnenvaart van de belastingdienst, bij organisaties en instanties. Ze zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en specifieke binnenvaartregelingen én zorgen dus ook dat u nooit te veel belasting betaalt. 
Het is verstandig elk najaar eens even contact te hebben met uw boekhouder om te bespreken wat er dát boekjaar financieel en fiscaal nog kan of moet gebeuren. Ga, wanneer u een ‘droge’ boekhouder heeft, desnoods eens een keer naar een ‘natte’ voor een second opinion. Je moet elke boekhouder betalen, maar de kans is groot dat een goede binnenvaartboekhouder zichzelf terugverdient…