ROTTERDAM – Rotterdam voert vanaf 15 oktober ook op de Brielselaan (bovenzijde) en de Maashaven Zuidzijde betaald parkeren in. De Maashaven Zuidzijde wordt vanaf dat moment toegevoegd aan de parkeersector voor binnenschippers, sector 97. Dat betekent dat schippers hun vergunning of de speciale bezoekerspas kunnen gebruiken om daar te parkeren. 

Rotterdam kent voor schippers die er havengeld betalen een speciale schippersvergunning waarmee ze op vijftien kades/straten rondom havens kunnen parkeren, Die vergunning kost op dit moment, net als een bewonersvergunning 5,60 euro per maand. Voor wie niet zo vaak in Rotterdam komt, is een bezoekersvergunning interessant. Daarmee kun je per jaar honderd dagdelen tegen een zeer gereduceerd tarief in die sector parkeren. De parkeerkosten worden dan achteraf van je bankrekening afgeschreven. Beide vergunningen kunnen worden aangevraagd via Steunpunt Binnenvaart (info@steunpuntbinnenvaart.nl of 0620-112 319).