Steunpunt Binnenvaart organiseert vrijdag 21 september in samenwerking met Stichting ABRI opnieuw een voorlichtingsdag over ‘stoppen met varen’. Tijdens de besloten bijeenkomst op museumschip René Siegfried in Dordrecht, wordt gesproken over de financiële en fiscale consequenties van pensionering en bedrijfsbeëindiging, maar komen ook veel praktische en sociale zaken aan bod.

 

‘Stoppen met varen is vaak heel ingrijpend. Of je nu stopt omdat je met pensioen gaat, omdat je kinderen anders naar het internaat moeten, vanwege ziekte, financiële problemen, een sterfgeval of echtscheiding, er komt veel op je af. Zeker in deze tijd’, zegt Lilian van Hiele van Steunpunt Binnenvaart. ‘Regelingen en procedures worden steeds ingewikkelder. Instanties aan de wal begrijpen vaak niets van de binnenvaart, waardoor mensen met vragen en problemen vaak van het kastje naar de muur worden gestuurd.’

 

‘De AOW-leeftijd is flink om hoog gegaan en de partnertoeslag voor jongere partners is afgeschaft. Van één AOW-tje kun je niet leven en het duurt vaak een paar jaar tot man en vrouw allebei AOW krijgen. Wat is dan een goed moment om te stoppen?’, zegt Van Hiele. ‘Dat hangt uiteraard af van je financiële situatie, maar ook van je gezondheid én van wat mensen willen. Ook de leeftijd van het schip speelt mee. Tot wanneer is er SI? Als die afloopt is het dan zinvol nog te investeren? Is je schip nog te verkopen? Of kun je je (spaar) geld beter gebruiken om aan de wal te gaan. Dat is bij iedereen anders en om een goede beslissing te nemen is het belangrijk al die zaken eens goed op een rij te zetten zodat je een weloverwogen besluit kunt nemen.’

 

‘Kun je beter een huis kopen of huren? Hoeveel geld heb je aan de wal per maand nodig? Wat zijn de financiële en fiscale consequenties als je stopt? Kun je die (vooraf) nog beïnvloeden? Hoe zit het met eventuele (lijfrente) polissen en spaargeld, hoe kun je het gunstigst afrekenen met de belasting. Een bekend probleem daarbij is de FOR, de zogenaamde Fiscale OudedagsReserve, die overigens geen ‘reserve’ blijkt te zijn’, zegt Van Hiele.

 

‘We bespreken ook hoe je je bedrijf eventueel overdragen kunt dragen aan je kinderen en wat gebeurt er met eventuele restschulden als je moét stoppen met varen. Daarnaast praten we uitgebreid over de grote en soms lastige stap van een leven op het water naar een leven aan de wal. Hoe bereid je je, praktisch, emotioneel maar ook in je relatie voor op een heel ander leven.’

 

De informatiedag wordt voor de tiende keer gehouden.  ‘Gemiddeld komen er zo’n dertig mensen. Variërend van mensen die net gestopt zijn, tot zestigers die binnen een paar jaar willen stoppen en willen weten waar ze rekening mee moeten houden’, zegt Van Hiele. ‘De reacties zijn meestal erg positief. Niet alleen inhoudelijk, maar vooral ook vanwege de onderlinge contacten en het uitwisselen van persoonlijke ervaringen.’  

 

Deelnemen aan de voorlichtingsdag kan alleen na aanmelding. Dat kan bij Lilian van Hiele, via e-mail (info@steunpuntbinnenvaart.nl) of telefonisch (tel.: 0620-112319).
Aanmelden liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk vóór woensdag 19 september.