Het huren van een huis wordt steeds ingewikkelder. Los van de vaak lange wacht- en inschrijftijden, lopen veel mensen die willen of moeten stoppen met varen tegen de spelregels van het ‘passend toewijzen’ aan. Sinds 1 januari 2016 bepalen je leeftijd, inkomen en de grootte van het huishouden voor welke sociale huurwoning je in aanmerking komt. Zo wil de overheid voorkomen dat mensen met een hoger inkomen in een goedkope woning wonen waardoor er te weinig sociale huurwoningen zijn voor jongeren en/of mensen met een lager inkomen. Verhuurders zijn verplicht zich aan de regels te houden.
Iemand met een inkomen tot € 15.925 bruto per jaar komt in aanmerking voor een huurwoning met een maximale kale huur van €417,34. Bij een inkomen tot € 22.400 bruto is dat € 597,30. Met een bruto inkomen tussen € 22.400 en € 36.798 kun je inschrijven op huurwoningen tussen € 597,30 en € 710,68. Dat laatste bedrag is ook de huurtoeslaggrens. Wie meer verdient komt in principe alleen in aanmerking voor huurwoningen boven € 710,68 per maand.

Let wel, het gaat hier om sociale huurwoningen, die via woningbouwcoöperaties worden verhuurd. In de ‘vrije sector’ kan iedereen, soms zelfs zonder wachttijd een woning huren, maar die huren liggen véél hoger. Soms zelfs boven de duizend euro per maand.
Voor een tweepersoonshuishouden is de inkomensgrens voor de goedkoopste sociale huurwoning €30.400. Met een (gezamenlijk) bruto inkomen tussen € 30.400 en € 36.798 kom je alleen in aanmerking voor huizen met een kale huur tussen € 597,30 en € 710,68. Een huishouden met drie, vier of meer personen met een inkomen van maximaal € 30.400 kan een woning huren tot € 640,14. Ook hier komt iedereen met een (gezamenlijk) inkomen boven € 36.798 bruto alleen in aanmerking voor huizen vanaf € 710,68.
Voor mensen die al AOW ontvangen, gelden overigens andere bedragen.

De normbedragen van ‘passend toewijzen’ gelden op het moment dat je een (nieuw) huurcontract sluit. Op dát moment word je inkomen getoetst aan de hand van je inkomensgegevens bij de Belastingdienst. Daarvoor moet je via de Belastingtelefoon een zogenaamde IBRI-  of IB 60- verklaring aanvragen of die zelf downloaden via Mijn Belastingdienst.nl

Een actueel probleem is dat oudere schippers nu ze nog varen een te hoog inkomen hebben voor de sociale huurwoning waarin ze, nadat ze gestopt zijn, willen gaan wonen. Het is dus belangrijk tijdig in te schrijven én na te gaan voor welke huizen je in aanmerking komt. Veel woningbouwcorporaties hebben daar een speciale rekenhulp voor.
Op de website van Wijzer in Geldzaken staat overigens een handige checklist (www.wijzeringeldzaken.nl/Huren/checklist-huren-of-kopen/) waarmee je kunt ontdekken of je beter kunt kopen of huren en wat van beide de voor- en nadelen van zijn.