Als Steunpunt hebben we regelmatig te maken met mensen die na het overlijden van hun partner alleen achter blijven. Mannen kunnen dan vaak nog wel in hun levensonderhoud voorzien door te blijven varen of af te gaan lossen. Voor vrouwen is dat lastiger. Het valt niet mee werk (aan de wal) te vinden als je al wat ouder bent en heel je leven hebt gevaren. Vroeger kreeg je een Anw-uitkering (Algemene Nabestaandenwet), maar die krijg je nu alleen nog als je vóór 1950 geboren bent, jonge kinderen hebt, of aantoonbaar arbeidsongeschikt bent.

De pensioengerechtigde leeftijd wordt de komende jaren verder verhoogd, waardoor het  financieel nog lastiger kan worden. Als het niet lukt om werk te vinden, is er dan genoeg (spaar)geld om de periode tot je zelf AOW en wellicht pensioen krijgt te overbruggen?
Wanneer de man al AOW kreeg, houdt dat na zijn overlijden op en krijgt de vrouw pas AOW wanneer ze zelf de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Wie nu 62 is, krijgt pas AOW met 67 jaar en drie maanden is en iedereen die jonger moet ervan uit gaan dat de AOW-leeftijd in de toekomst richting 70 jaar gaat. Daarbij is één AOW-tje bepaald geen vetpot.   

In de meest trieste gevallen rest na het overlijden van een partner de bijstand. Maar bijstand  krijg je pas als je daadwerkelijk woont op de plek waar je bij de burgerlijke stand staat ingeschreven én niet meer eigen vermogen hebt dan € 5.940. Soms lukt het een uitkering IOAZ (inkomen voor oudere en arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) aan te vragen waarbij je wel het nodige eigen vermogen en een pensioenvoorziening mag hebben, maar daarvoor gelden weer andere strenge eisen.  

Het lijkt dus verstandig zelf een regeling te treffen om je partner na je overlijden goed achter te laten. Op internet (www.independer.nl) kun je eenvoudig vergelijken wat het kost om je partner na je overlijden eenmalig een groot bedrag of een aantal jaren een vast bedrag per maand uit te laten betalen. De premie voor zo’n overlijdensrisicoverzekering valt reuze mee. Met een paar tientjes per maand kun je al een héleboel ellende voorkomen.